Uczestnictwo w konferencji* :

Publikacja rozdziału w monografii** :

* nie dotyczy członków Komitetu Honorowego

** Rozdział w monografii Politechniki
Opolskiej (20 pkt) – opłata opcjonalna
po wyrażeniu chęci publikacji, przesłaniu pełnego tekstu pracy oraz otrzymaniu pozytywnych recenzji

100 PLN

400 PLN


PROSIMY O NIEDOKONYWANIE WPŁAT OPŁATY ZWIĄZANEJ Z PUBLIKACJĄ (400 PLN) PRZED OTRZYMANIEM POZYTYWNYCH RECENZJI PUBLIKACJI I INFORMACJI O ZAKWALIFIKOWANIU PRACY DO DRUKU

OPŁATY KONFERENCYJNE PROSIMY DOKONYWAĆ NA KONTO

Waluta:
Nazwa:

NIP:
Adres:
Bank:
Adres banku:
Nr konta:
Tytułem
:

PLN
Polskie Towarzystwo Mechaniki
Teoretycznej i Stosowanej Oddz. Opole
526-17-23-674
ul. Mikołajczyka 5, 45-271 Opole
Millenium Bank S.A
ul. 1 Maja 6, 45-068 Opole, Polska
43 1160 2202 0000 0000 6013 7508
PKM 2021 – Nazwisko i Imię uczestnika