PKM_Logo

pod honorowym patronatem JM Rektora Politechniki Opolskiej
dra hab. inż. Marcina Lorenca


w ramach dyscypliny Inżynieria Mechaniczna Politechniki Opolskiej

Przy współpracy z:

Tematyka konferencji:

• Projektowanie maszyn i urządzeń
• Nowoczesne materiały konstrukcyjne
• Właściwości mechaniczne materiałów konstrukcyjnych
• Problemy eksploatacyjne i diagnostyczne
• Optymalizacja konstrukcji
• Automatyzacja i sterowanie
• Mechatronika i biomechanika w budowie maszyn
• Dydaktyka Podstaw Konstrukcji Maszyn