Jerzy BAJKOWSKI
Marcin BAJKOWSKI
Marek BARSKI
Zdzisław BOGDANOWICZ
Dariusz BOROŃSKI
Grzegorz BUDZIK
Andrzej CHUDZIKIEWICZ
Grzegorz DOMEK
Józef DREWNIAK
Jacek DZIURDŹ
Piotr FOLĘGA
Jarosław GAŁKIEWICZ
Grzegorz GASIAK
Katarzyna GAWDZIŃSKA
Iwona GRABAREK
Rafał GRZEJDA
Krzysztof GRZELAK
Michał HAĆ
Wojciech HOMIK
Józef JONAK
Krzysztof JÓŹWIK

Roman KACZYŃSKI
Aleksander KAROLCZUK
Jan KICIŃSKI
Grzegorz KLEKOT
Krzysztof KLUGER
Jarosław KORZEB
Lothar KROLL
Marta KUREK
Włodzimierz KURNIK
Bogdan LIGAJ
Tadeusz ŁAGODA
Bogusław ŁAZARZ
Tomasz MACHNIEWICZ
Tadeusz MARKOWSKI
Marek MATYJEWSKI
Aleksander MAZURKOW
Wojciech MOCZULSKI
Adam NIESŁONY
Mariusz OLEKSY
Zbigniew PAWELSKI

Roland PAWLICZEK
Bogdan POSIADAŁA
Paweł PYRZANOWSKI
Stanisław RADKOWSKI
Dariusz ROZUMEK
Janusz SEMPRUCH
Tadeusz SMOLNICKI
Grzegorz SZALA
Dariusz SZPICA
Lucjan ŚNIEŻEK
Krzysztof TALAŚKA
Wiesław TAREŁKO
Anna TIMOFIEJCZUK
Andrzej TOMPOROWSKI
Janusz TORZEWSKI
Michał WASILCZUK
Wojciech WIELEBA
Krzysztof WITUSZYŃSKI
Grzegorz WOJNAR
Marek WYLEŻOŁ
Wojciech ŻUROWSKI