Przyjmowanie zgłoszeń:
Wniesienie opłaty konferencyjnej:
Początek konferencji:
Nadesłanie pełnego tekstu referatu:

do 20.06.2021 31.07.2021 (przedłużono)
do 13.07.2021 31.07.2021 (przedłużono)
13.09.2021
do 30.09.2021