Bogdan BRANOWSKI
Jan BURCAN
Zbigniew DĄBROWSKI
Marian DUDZIAK
Leonid KURMAZ

Antoni NEYMAN
Olgierd OLSZEWSKI
Ryszard ROHATYŃSKI

Antoni SKOĆ
Józef SZALA
Wojciech TARNOWSKI
Andrzej WILK
Józef WOJNAROWSKI