Aby przeprowadzić proces zgłoszenia udziału w XXX Sympozjonie PKM 2021 należy pobrać oraz uzupełnić formularz zgłoszenia, który jest dostępny poniżej:

Uzupełniony formularz należy przesłać drogą elektroniczną na adres:

kmpkm@po.opole.pl
lub
referaty.pkm2021@gmail.com